Văn Bính

Mô tả

Đầu tiên, cảm thấy ấn tượng về sự đón tiếp niềm nở,

sự thân thiện, sự quan tâm chăm sóc,

tận tình chỉ dẫn cũng như nhiệt tình hỗ trợ của đội ngũ tiếp tân

Ngọc Muội

17/11/2020

Bài viết liên quan


Vân Anh

Đầu tiên, cảm thấy ấn tượng về sự đón tiếp niềm nở, sự thân thiện, sự quan tâm chăm sóc, tận tình chỉ dẫn cũng như nhiệt ...

Ngọc Muội

Đầu tiên, cảm thấy ấn tượng về sự đón tiếp niềm nở, sự thân thiện, sự quan tâm chăm sóc, tận tình chỉ dẫn cũng như nhiệt ...